செயின் பறிப்பு சம்பவங்களால் அரண்டு போகும் மக்கள் | Koppiyam | 09 June 2018 | Raj TV

38
Published on June 12, 2018 by

புறநகர் பகுதிகளில் நடக்கும் செயின் பறிப்பு சம்பவங்களால் அரண்டு போகும் மக்கள். கஞ்சா விற்பனை குறித்து போலீசில் புகார் செய்தல் வீட்டிற்கே சென்று மிரட்டும் அநியாயம். பெருகிவரும் குற்றங்களை தடுக்குமாறு காவல்துறைக்கு பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்.

Koppiyam Episode Telecast on 11 June 2018 in Raj TV. Koppiyam is a Tamil anthology and crime show on Raj TV which shows the claims of paranormal happenings around Tamil Nadu. It airs through Monday to Friday nights.

Click here to watch:-

Koppiyam 09 June 2018 Episode – https://youtu.be/2b99HZhwlz0

Koppiyam 08 June 2018 Episode – https://youtu.be/hAfE4L1n-MM

Koppiyam 07 June 2018 Episode – https://youtu.be/J7x7O0CD1zs

Koppiyam 06 June 2018 Episode – https://youtu.be/rqJeD_kUF84

Koppiyam 05 June 2018 Episode – https://youtu.be/eKJ1z_XJvlQ

Koppiyam 04 June 2018 Episode – https://youtu.be/eKJ1z_XJvlQ

For More Videos Visit: http://www.rajtvnet.in/
Subscribe & Stay connected: https://goo.gl/q69FFD
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/pg/RajTelevision
Follow us on Twitter: https://twitter.com/RajtvNetwork
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/rajtelevisionnetworkltd/

Category