மணலி கீரை | மணலிக் கீரை | Manali Keerai in Tamil

75
Published on April 17, 2018 by

This short and informative video is about health benefits of Manali keerai in Tamil language. Manali Keerai is cure for sleeping disorder, sinus problem, dry cough, regulates blood pressure and joint pain relief.

Also See

எப்சம் உப்பின் மகத்தான பயன்கள்

ஏலக்காய் மருத்துவ குணங்கள்

சத்துக்கள் நிறைந்த சாமை அரிசி

பனங்கற்கண்டு பயன்கள்

—————————————————————————————————————————–
Welcome to Aazhiya youtube channel in Tamil language.

Aazhiya channel is all about giving useful tips we need in our day to day life. This channel covers major things like home remedies, natural remedies, beauty tips, health benefits, Lifestyle tips, weight loss tips, skin care, hair care, glow skin, food recipes, fitness, siddha medicine, diet plans, pregnancy tips, baby care,kitchen ideas, kitchen tips, cooking tips, home maintenance tips and much more.

For More Videos Subscribe Our Channel : https://www.youtube.com/c/Aazhiya
____________________________________________________________________________

For more Health tips in Tamil – Subscribe & Like & Share

Leave your comments and request and don’t forgot to subscribe our channel.

▬▬▬▬Support us▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ Website: https://aazhiya.blogspot.in
♥ Facebook: https://www.facebook.com/aazhiya
♥ Twitter: https://twitter.com/aazhiyachannel
♥ Instagram: https://www.instagram.com/aazhiya/
♥ Pinterest: https://in.pinterest.com/mohanavaniraja/
♥ Google + : https://plus.google.com/u/0/+MohanavaniR
____________________________________________________________________________

Disclaimer: The information and suggestions provided by Aazhiya channel is only for educational and general purposes only, you no need to consider it as professional advice. We try to give the best and useful information daily, but we cannot guarantee for that. If you want to try our advice, please consider your doctor before trying.

Category
Loading...